I dag er det vigtigt at virksomheder identificere deres styrker og svagheder for netop et effektiviserer virksomheden. Tid er penge og for at en virksomhed skal vokse skal de funktioner som ikke er virksomhedens styrker outsources.

Økonomi og regnskab er en funktion hvor det er dyrt at lave fejl. Derfor er det blevet populært at outsource regnskabsfunktionen. Udover populariteten, er det også en fornuftsag. Det kan både være dyrt og tidskrævende at udvikle en regnskabsfunktion i en virksomhed, og at outsource denne funktion, kan betyde tid til kerneområder, bedre effektivisering og afskaffelse af dyre fejl. Mange virksomheder i dag specialiserer sig i at hjælpe andre virksomheder med de funktioner de ikke selv kan varetage. Hos Optimizor kan man som en af de services vi tilbyder, få varetaget hele økonomifunktionen hos os. Vi tilbyder også at varetage dele af funktionen.

En regnskabsfunktion består af mange mindre, men meget vigtige underfunktioner som momsindberetninger, rapporteringer, lønadministration og meget mere. Selvom mange af de opgaver en regnskabsfunktion varetager virker som småopgaver, er det opgaver der kan tage lang tid at løse og derfor vælger små virksomheder ofte at løse opgaven selv.

 

Disse typer opgaver eksisterer i alle virksomheder uanset størrelse, og derfor er de vigtige at få varetaget af de rigtige mennesker.

Udover effektivisering og fokus på kernekompetencerne kan man også få andre fordele ud af at outsource disse funktioner til professionelle og erfarne revisorer og bogholdere. Man kan få værdifuld information og brugbare data, som kan fortælle virksomheden, hvor der skal effektiviseres eller hvor der er plads til forbedringer.

Hos Optimizor står vi altid til rådighed hvis du/I har brug for sparring/rådgivning til hvordan i kan få effektiviseret jeres virksomhed.