Revisor eller bogholder?

Man hører tit revisor i forbindelse med regnskab, budgettering og økonomi. Man har en forventning om det er disse opgaver en revisor sidder med, men hvis en revisor sidder med disse opgaver, hvad laver en bogholder så?

Denne artikel undersøger netop forskellen mellem de to og klaregøre den reelle forskel.

En bogholder beskæftiger sig som regel med de samme emner og arbejdsopgaver og derfor kan det være svært at bedømme forskellen mellem de to. For personer udenfor økonomibranchen kan det især være svært at bedømme om en given person er bogholder eller revisor. Der er dog væsentlige og helt fundamentale forskelle mellem de to titler og professioner.

 

Revisor vs. bogholder – hvad er forskellen?

I det nedenstående vil vi forklare, hvad en bogholder  og hvad en revisor helt præcist har til opgave at løse indenfor deres profession.

 

Hvad laver en bogholder?

Bogholderens opgaver:

– En bogholder sørger for afstemninger, konteringer, kreditor- og debitor kartotek osv.

– Udarbejdelse af regnskab

– En bogholder er ikke uddannet som en revisor og typisk læst en kortere uddannelse eller været elev på et kontor.

Hvad laver en revisor?

En revisor laver følgende:

– Rådgivning i forhold til økonomi og regnskab

– Reviderer og tjekker regnskabet og økonomien i virksomheden.

– Er uddannet og oftest tilknyttet  en organisation som for eksempel: Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Registrerede Revisorer eller Foreningen Danske Revisorer.

At være medlem af en af disse organisationer er ensbetydende med at det er en uddannet og hæderlig revisor som der varetager dine interesser og regnskab. Dog er en bogholder oftest lige så kompetent og dygtig. En bogholder kan være mere erfaren indenfor flere felter og denne insider viden kan være meget nyttig når der skal snakkes forretning.

 

Brug for hjælp? Vi står klar

Revisor eller bogholder forskellen er stor og alligevel ikke. Hos Optimizor tilbyder vi dig at få varetaget din regnskabsfunktion og du kan få den varetaget af enten en af vores revisorer eller bogholdere.

Kontakt os allerede i dag!